Punch Pres Tezgahlarında Takım Bileme Ve Takım Ömrü Arasındaki İlişki

Sac metal imalatında her türlü delme ve kesme operasyonunda kullanılan zımba ve matrislerin ömrü bir çok etkene bağlı olarak değişmektedir. Takım ömrüne direkt etki eden başlıca etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 1. Kesilen malzemenin kalitesi ve cinsi.
 2. Matris ve zımba arasında doğru kesme boşluğunun verilip verilmediği.
 3. Matris ve zımbanın doğru bilenmiş olup olmadığı.
 4. Kullanılan kesme kalıbının matris ve zımbasındaki yüzey kalitesi.
 5. Matris ve zımbanın doğru ısıl işlem görmüş olup olmadığı.
 6. Matris ve zımbanın imal edildiği malzemenin doğru seçilip seçilmediği.
 7. Matris ve zımbanın doğru şekilde yataklanmış olup olmadığı.
 8. Kesme takımlarının bağlandığı presin yeterli hassasiyette olup olmadığı.

Yukarıda saydığımız etkenler arasındaki 3. ve 4. sırada belirtilen kesici takımların zamanında ve doğru olarak bilenmemesi, takımlarımızın ömrüne en çok etki eden faktörlerdendir. Takımı zamanında, geciktirmeden bilemek takım ömrü açısından oldukça önemlidir. Takımın aşınması ile takım ömrü arasında aşağıda grafikteki gibi bir bağlantı vardır.Bu etkenlerden herhangi birinin olması gerektiği şekilde olmaması, kesme kalıplarımızın ömrünün kısalmasına neden olacaktır. Yukarıdaki etkenlerden birkaçı birlikte ideal değilse, o zaman kesme kalıbımızın ömrü çok daha kısa sürede tükenecektir. Bu ise üretim süremizin uzamasına yol açabileceği gibi, üretim maliyetimizi de arttıracaktır.

(B) Bileme Noktası

Grafikte görüldüğü gibi eğer takımımızı B bileme noktasında biler isek; takım örünü C1 noktasına kadar uzatabiliriz. (B noktası takımımızın aşınma başlangıç noktası olarak kabul edilebilir) Eğer takımımızı bilemez isek, aşınma başladıktan sonra aşınma hızlanması oldukça yüksek olduğu için takım ömrü C noktasında bitecektir.

Bir çok kesici takım kullanıcısı takımları bilemenin takım ömrünü azaltacağı düşüncesindedir ve mümkün olduğu kadar takımı geç bilemektedir. Oysa bu düşünce doğru değildir. Takımı aşınma başlangıcında, geciktirmeden bilemek takım ömrünü her zaman uzatmaktadır.

Punch Pres tezgahı kullananlar arasında yaptığımız gözlemlere göre takımlar genellikle aşınma başlangıcında bilenmemekte ve takım iyice körelinceye kadar ve artık çok çapaklı kesim yapıncaya kadar beklenmektedir. Bu durum, takımı yeniden bilemek istediğimizde takım çok aşınmış olduğu için aşınmamış bölgeye ulaşmak için takım yüzeyinden çok talaş kaldırmamızı gerektirmekte ve bu da takım ömrümüzün kısalmasına neden olmaktadır.

İkinci neden ise genellikle punch pres kullanıcılarının elinde punch zımba ve matrislerini bilemek için gerekli bileme tezgahı olmadığı için yine takımları zamanında bileyememeleridir. Üreticiler bileme hizmetini çoğunlukla dışarıdan satın aldıkları için takımlarını zamanında bileyememekte, ek olarak acil durumlarda ciddi zaman kaybına uğramakta ve yüksek maliyetlerle karşılaşmaktadırlar.

Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı punch pres tezgahı kullanıcılarının bünyelerinde punch takımlarını bileyecek makina bulundurmaları oldukça önemlidir. Bu, takım bileme bağlantılı zaman kayıplarını yok edecek, takım ömrünü oldukça uzatacak ve aynı zamanda da gerekli yüksek kalitede üretim yapılmasını sağlayacaktır.

Yukarıda ana hatları ile ortaya koymaya çalıştığımız, punch pres tezgahı kullanıcılarının takım bileme ile ilgili karşılaştıkları sorunlara çözüm getirmek amacı ile firmamız, her marka punch pres takımını bileyebilecek yetenekte ve, mümessili olduğumuz Japon Muratec firmasının bir ürünü olan MT serisi punch bileme tezgahının ithalatına başlamıştır.

MT Punch bileme tezgahı;

 1. Kolay kullanılabilir.
 2. Ekonomiktir.
 3. Her marka punch pres takımını bileyebilir.
 4. Açılı bileme yapabilir.

Detaylı bilgi, ürün tanıtımı, ve konu hakkındaki sorularınız için firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.